เปิดบริการจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) เวลา 9.00 น. – 18.00 น. ค่ะ

แต่นอกเวลาทำการปกติ ก็สามารถทิ้งคำถามหรือข้อสงสัยไว้ที่ Line ตามปุ่มมุมขวาล่างได้นะ ยินดีให้บริการคะ

ลูกค้าสามารถมารับคำปรึกษาที่ออฟฟิศเราได้เช่นกันน๊า อยู่ติด BTS อโศกเลย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บาเบล วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น จำกัด หรือที่รู้จักกันในหมู่ลูกค้าที่มาแปลเอกสารและมาทำวีซ่าว่า “บาเบล” เป็นศูนย์แปลเอกสาร ล่าม และให้บริการรับทำวีซ่าเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศระยะสั้น หรือย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศเป็นการถาวร

ทีมงานของบริษัท

บริการของเรา

บริการหลักของบริษัทเราคืองานแปลเอกสารและรับทำวีซ่าให้แก่ลูกค้าในระดับองค์กรและบุคคลทั่วไป และเราได้สะสมประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้ามาอย่างยาวนาน ทำให้เรามองเห็นปัญหาของลูกค้า และสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้ตรงจุดตรงประเด็นตามที่ลูกค้าต้องการ

บริการรับแปลเอกสาร

เราเป็นศูนย์รับแปลเอกสารครบวงจร โดยให้บริการแปลเอกสารทุกชนิดในหลายภาษา และจัดหาล่ามสื่อสารในโอกาสต่างๆ เช่น ล่ามในที่ประชุมองค์กร ล่ามในศาล และอื่นๆ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาษาโดยแท้ เราทำงานกันเป็นทีมเพื่อที่จะรังสรรค์งานแปลของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า และเรารักษาสัญญาที่จะส่งมอบงานตามกำหนด

ดูเพิ่มเติม

โดยศูนย์แปลของเรารับแปลเอกสาร ในภาษาดังต่อไปนี้

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาเยอรมัน

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาลาว

ภาษาสเปน

ภาษาโปรตุกีส

ภาษาเขมร

ภาษาจีน

เอกสารที่ทางเราแปลบ่อยที่สุด

เอกสารส่วนบุคคล

บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน
ใบสูติบัตร
ใบเปลี่ยนชื่อ
ใบเปลี่ยนนามสกุล
ใบทะเบียนสมรส
ใบหย่า
ใบโสด

เอกสารบริษัท

ใบสำคัญบริษัท
หนังสือรับรองบริษัท
วัตถุประสงค์บริษัท
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
บริคณห์สนธิ
BOI

เอกสารอื่นๆ

สัญญา
คำฟ้อง คำให้การ
คู่มือการทำงาน
เอกสาร ISO
เอกสารเพื่อขอวีซ่า
รับแปลเอกสาร อื่นๆ

บริการรับทำวีซ่า

Babel ให้บริการ รับทำวีซ่า ทุกประเภททั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว วีซ่าเพื่อเรียนต่อ วีซ่าเพื่อการทำงาน วีซ่าสำหรับแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น หรือ วีซ่าสำหรับเยี่ยมญาติ ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการและสถานทูตต่างๆ และภาคเอกชน จึงเป็นผู้ให้บริการ รับทำวีซ่า และให้คำปรึกษาวีซ่า ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดูเพิ่มเติม

วีซ่า (Visa) เป็นเอกสารสำคัญที่จะสามารถแสดงว่าบุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดน หรือพื้นที่ได้ ซึ่งจะระบุเอาไว้ในวีซ่านั้นๆ โดยจะต้องเข้าไปในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งเอกสารอนุญาตนี้อาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ หรือ ตราประทับก็ได้ และจะมีเงื่อนไขต่างๆ ของวีซ่าในแต่ละประเทศติดมาด้วย ตัวอย่างเช่น เขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้ อายุของวีซ่า ช่วงเวลาที่จะเดินทางเข้าออก หรือการระบุการอนุญาตให้สามารถเดินทางเข้าออกได้กี่ครั้ง

รับทำวีซ่า สำหรับท่องเที่ยว

บริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยว โดยทางบริษัทของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าท่องเที่ยวในหลากหลายประเทศ อาทิเช่น:
ประเทศอเมริกา(B1/B2)
ประเทศอังกฤษ
ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศแคนนาดา
ประเทศในแถบยุโรป

รับทำวีซ่าคู่หมั้นเพื่อไปเยี่ยมคู่หมั้น

สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะไปเยี่ยมเยียนคู่หมั้นที่ต่างประเทศ ทางบริษัทของเราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการ รับทำวีซ่า คู่หมั้นอังกฤษ รับทำวีซ่า คู่หมั้นอเมริกา (K 1 Visa) รับทำวีซ่า คู่หมั้นแคนนาดา รับทำวีซ่า คู่หมั้นออสเตรเลีย รับทำวีซ่า คู่หมั้นยุโรป และประเทศอื่นๆ

รับทำวีซ่า แต่งงาน (Spouse Visa)

กรณีที่ท่านแต่งงานกับบุคคลต่างชาติแล้ว ทางบริษัทฯของเราสามารถช่วยเหลือท่าน ในการขอวีซ่าแต่งงาน (Spouse Visa) โดยทางเรา รับทำวีซ่า แต่งงานอเมริกา(K3 Visa) รับทำวีซ่า แต่งงานอังกฤษ รับทำวีซ่า แต่งงานออสเตรเลีย รับทำวีซ่า แต่งงานแคนนาดา รับทำวีซ่า แต่งงานยุโรป

ลูกค้าที่ใช้บริการแปลกับเรา

ทำไมคุณต้องเลือกเรา?

ในฐานะลูกค้า คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากจุดแข็งของเราดังนี้

อัปเดทบทความและข่าวสาร