Come by BTS

1

1. นั่งรถไฟฟ้ามาที่ สถานีอโศกก่อนนะ
Take sky train BTS to Asok Station (E4)

2. แล้วมองหาลูกศรชี้ป้ายไปทางออกที่ 6
Looking for signboard Exit 6

3

3. เดินออกมาแล้ว เดินบนสะพานลอย Sky walk ขึ้นมาทาง Citi Bank

After Exit, walk straight on sky walk direct to Citi Bank

4. เดินลงสะพานลอยฝั่งซ้ายนะ
Walk down from the stairs at the left side.

5. เดินบนฟุตบาต ขึ้นมาทางห้างเอ็มควอเทียร์
Walk on foot going to Emquatier Mall

7
8

6. จะเห็นป้ายอาคารวสุ1 อยู่ปากซอยสุขุมวิท 25 นี้เลย 
You will see Vasu1 Building signboard in front of Sukhumvit 25

7. เดินเข้ามาในอาคารได้เลย ตรง UOB นี้เหละ
Walk into the building, its the same area as UOB

8. แล้วกดลิฟท์ขึ้นมาชั้น 15 ได้เลย
Go to elevator and press to 15 Floor.

11

9. ออกจากลิฟท์ แล้วเลี้ยวขวา แล้วเดินตรงมาที่ห้อง 1501/3 ได้เลย

After going out from the elevator, turn right and walk straight to room 1501/3. Welcome! Our office is here.

13
14