บาเบล ทรานสเลชั่น บริการล่ามแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นล่ามในศาล ล่ามในที่ประชุม ล่ามท่องเที่ยว ในหลากหลายภาษาดังนี้

ไทย

ฝรั่งเศส

อังกฤษ

สเปน

จีน

 

และอื่นๆ

ญี่ปุ่น