การจัดหาล่ามแปลภาษา

บาเบล ทรานสเลชั่น บริการล่ามแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นล่ามในศาล ล่ามในที่ประชุม ล่ามท่องเที่ยว ในหลากหลายภาษาดังนี้

Thai          ไทย

Chinese         จีน

French         ฝรั่งเศส

English             อังกฤษ

Japanese             ญี่ปุ่น

Spanish             สเปน

และอื่นๆ