ทางบาเบลเปิดให้บริการรับเขียนบทความภาษาอังกฤษให้แก่ลูกค้าทั่วไปและในระดับองค์กรด้วย

เราคงปฎิเสธไม่ได้ว่าในโลกยุคปัจจุบันนี้ว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อเราทั้งในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งในการทำธุรกิจ การโปรโมทสินค้า การสมัครงาน หรือการทำเว็บไซส์ประชาสัมพันธ์องค์กรก็ตาม หากคุณมีบทความหรือคอนเทนท์ภาษาอังกฤษด้วย ก็จะทำให้คุณสามารถขยายตลาดในธุรกิจของคุณได้กว้างขึ้น

และยังช่วยให้สินค้าหรือองค์กรของคุณดูมีความเป็นสากล น่าเชื่อถือและสง่างามมากยิ่งขึ้นด้วย

ดังนั้นหากคุณไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทางบาเบลก็มีบริการรับเขียนบทความภาษาอังกฤษให้คุณได้

แต่หากคุณมีบทความอยู่แล้วไม่ว่าภาษาใด เพียงแต่ต้องการแปลไปเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ลองอ่านข้อมูลของเราอันนี้ดู รับแปลเอกสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะแปลดี หรือว่าจะให้เราเขียนดีนะ

writing service

ความต่างระหว่างงานเขียนและงานแปล

งานเขียนบทความภาษาอังกฤษนั้นผู้เขียนจะต้องมีการทำความเข้าใจในเรื่องที่จะเขียนก่อนว่างานที่จะเขียนนี้ ต้องการที่จะสื่อไปถึงผู้อ่านให้เข้าใจในเรื่องอะไรและอย่างไร

และต้องการให้ผู้อ่านตัดสินใจทำอะไรต่อไปหลังการอ่าน

เช่น ตัดสินใจใช้บริการหรือซื้อสินค้า จูงใจให้ผู้อ่านคล้อยตามและเชื่อในสิ่งที่ต้องการจะสื่อถึง เป็นต้น

โดยงานเขียนบทความภาษาอังกฤษนั้นจะใช้พลังและจินตนาการที่มากกว่างานแปล เพื่อทำให้ผู้อ่านสนใจ ติดตามและคล้อยตามบทความนั้น

สำหรับงานแปลภาษาอังกฤษนั้น ผู้แปลจะต้องมีความเข้าใจในถ้อยคำที่แปล และแปลออกมาให้เป็นภาษาอังกฤษ

โดยต้องให้มีความหมายและตรงกับบริบทของต้นฉบับครบถ้วน ซึ่งการแปลนั้นจะต้องยึดตามต้นฉบับเป็นสำคัญ

ผู้แปลจะสอดแทรกเรื่องอื่นนอกเหนือจากต้นฉบับไม่ได้ เพราะจะทำให้งานที่แปลออกมานั้นไม่สัมพันธ์กับต้นฉบับ (หรืออาจกลายเป็นเอกสารเท็จไปได้)

ลองเปรียบเทียบดูนะ ว่างานของคุณจะแปลหรือเขียนดี

งานที่เรารับเขียนบทความภาษาอังกฤษ

  • บทความทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  • บทความที่จะใส่ในเว็บไซส์ หรือ Fan page
  • จดหมายสมัครงานและ Resume
  • จดหมายแนะนำตัวเพื่อประกอบการขอวีซ่า
  • บทความทั่วไป อื่นๆ ลองส่งงานมาให้เราดูนะ

งานที่เราไม่รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ

  • งานเขียนที่นักเรียน นักศึกษาจะต้องนำไปส่งอาจารย์ผู้สอน (เราอยากให้น้องๆทำเองนะ)
  • งานเขียนหรือร่างเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา พินัยกรรม หากต้องการเขียนงานพวกนี้ให้ติดต่อทนายความของเราได้ที่นี้นะ Siam Attorney International จะมีทนายความมืออาชีพดูแลให้ได้

สิ่งที่ลูกค้าควรเตรียมตัวก่อนส่งงานให้เราเขียน

  1. หัวข้องาน และเนื้อหางานที่จะให้เขียนอย่างรวมๆ
  2. แนวทางการเขียน เช่น แบบทางการ อ่านเล่น ให้ความรู้ หรือขายของ
  3. งานเขียนนี้จะถูกเอาไปวางไว้ที่ไหน
  4. ผู้อ่านงานเขียนคือใคร หากระบุ เพศ อายุ อาชีพ ได้ด้วยจะดีมาก

ทำไมต้องเลือกเรา

ทีมงานเขียนบทความภาษาอังกฤษของบาเบลเป็นชาวฟิลิปปินส์และชาวไทยและเป็นเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาอย่างยาวนาน

และจบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้านวรรณกรรมอังกฤษ

จึงทำให้การใช้ภาษาอังกฤษจะเป็นไปอย่างธรรมชาติ และตรงกับบริบทของงาน

และเรายังให้ความสำคัญกับไวยากรณ์ เพื่อให้งานออกมาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพมากที่สุดด้วย

บทสรุป

บริการรับเขียนบทความภาษาอังกฤษ เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ไปด้วยกัน

ซึ่งผู้เขียนนอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในถ้อยคำและไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีแล้ว ผู้เขียนจะต้องมีจินตนาการ ไอเดียและที่สำคัญต้องมีความรักและชอบในงานเขียนด้วย

จึงจะทำให้สามารถเขียนงานออกมาได้อย่างดีและตรงใจผู้อ่าน

ซึ่งบาเบลพร้อมที่จะช่วยคุณสร้างสรรค์งานเขียนบทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณนำออกไปใช้และบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการอย่างแน่นอน

ติดต่อเราซิ เรารอส่งมอบงานเขียนดีๆให้คุณอยู่นะ