บริการด้านภาษา

บาเบล ทรานสเลชั่น คือผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลและล่ามในหลากหลายภาษา คุณจะไม่ได้รับเพียงแค่ผลงานที่มากด้วยความสามารถด้านการแปล แต่ยังได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมจากเราไปด้วย ลักษณะการให้บริการของเรามีดังนี้

เราให้บริการแปลเอกสารทุกประเภทในหลากหลายภาษา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลและล่ามในหลากหลายภาษา คุณจะไม่ได้รับเพียงแค่ผลงานที่มากด้วยความสามารถด้านการแปล แต่ยังได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมจากเราไปด้วย

บาเบล ทรานสเลชั่น ยังเปิดให้บริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เอกสารใดๆที่ออกในประเทศไทยและจะนำไปใช้ที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลทุกฉบับ

บาเบล ทรานสเลชั่น บริการล่ามแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นล่ามในศาล ล่ามในที่ประชุม ล่ามท่องเที่ยว ในหลากหลายภาษา