พบกับทีมงานของเรา

เอกสารบาเบล ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เนื่องจากเรามีผู้ร่วมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน ทีมงานของเราทุกๆ ท่าน มีความเป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้และพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นกันเอง และเรามีความภาคภูมิใจที่จะพูดได้ว่า เราเป็นทีมที่ดีที่สุดของบริษัทผู้ให้บริการด้านวีซ่าและแปลเอกสารในประเทศไทย

Visa Specialist

Visa Specialist

Chayanit Srinoi

Visa Specialist

Visa Specialist

Jamjuree Kongkaew

Translator: JP-EN-TH

Translator: JP-EN-TH

Pavaporn Ohki

Translator: SPANISH-ITALIAN-EN

Potjamal Sutthison

Translator: EN-TH

Sutinee Lowattanatakul

Li Ying :: Translator : CH-EN-TH

Li Ying

Translator : CH-EN-TH

Akenarin Sukkaew : Admin Staff

Admin Staff

Chayanit Srinoi