ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีย์อัพเดท ปี 2024

ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีย์

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีย์

US Visa B1/B2 by Mail

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B1/B2 แบบยื่นผ่านทางไปรษณีย์โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องเข้าสัมภาษณ์

 

ทางสถานทูตอเมริกาได้เปิดให้ผู้สมัครที่เคยได้วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามาก่อน ที่ยังไม่หมดอายุ หรือหมดอายุไปแล้วไม่เกิน 4 ปี สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาผ่านทางไปรษณีย์ได้ โดยที่ไม่ต้องเข้าสัมภาษณ์กับสถานทูต วิธีนี้จะช่วยลดความหนาแน่นของผู้สมัครในสถานทูต และยังช่วยให้การขอต่อวีซ่าทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย โดยผู้ที่ต้องการสมัครยื่นขอผ่านทางไปรษณีย์จะต้องทราบคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อน รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาผ่านทางไปรษณีย์ อ่านต่อกันได้เลยตามหัวข้อด้านล่างนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีย์

 1. ผู้สมัครมีวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ หรือหมดอายุไปแล้วไม่เกิน 4 ปี
 2. ผู้สมัครต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่สมัคร
 3. ผู้สมัครมีสัญชาติไทยหรือพำนักอยู่ในประเทศไทย
 4. ผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาล่าสุดมาตอนที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป
 5. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และสัญชาติ ที่ระบุอยู่ในหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ ต้องตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
  • กรณีที่ชื่อหรือนามสกุลมีการเปลี่ยนแปลง ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมฉบับแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
  • กรณีที่สัญชาติไม่ตามเดิม ให้ติดต่อสถานทูตเพื่อทำการนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ โดยสามารถทำนัดหมายผ่านลิ้งค์นี้ได้นะ https://www.ustraveldocs.com/th/

หรือให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความของเราเรื่องการขอวีซ่าท่องเที่ยวอมริกาได้นะ ตามนี้ได้เลยคลิก

https://www.babel-translation.com/usa-tourist-visa/

 1. วีซ่าล่าสุดที่ได้รับต้องไม่มีคำระบุใดๆในช่องAnnotation เช่น “Clearance Received” “Waiver Granted” หรือ “Fingerprints Waived
 2. ผู้สมัครไม่เคยโดนปฏิเสธวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกานับจากวีซ่าล่าสุดที่เคยได้รับ หมายถึงถ้าผู้สมัครเคยโดนปฏิเสธวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามาก่อน และหลังจากนั้นได้ขออีกรอบและได้วีซ่ามาเรียบร้อยและกำลังจะหมดอายุหรือหมดอายุไปแล้วไม่เกิน 4 ปี แบบนี้สามารถยื่นขอทางไปรษณีย์ได้
 3. ผู้สมัครไม่เคยถูกปฏิเสธเดินทางเข้าอเมริกา หมายถึงผู้สมัครที่ได้วีซ่ามาแล้ว และเดินทางเข้าอเมริกาแต่โดนเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่อเมริกาไม่อนุญาติให้เข้าประเทศ
 4. ผู้สมัครไม่เคยถูกจับกุมในประเทศไทย หรือในสหรัฐอเมริกา หรือที่อื่นๆ
 5. วีซ่าครั้งก่อนของผู้สมัครไม่เคยโดนยกเลิก
 6. ผู้สมัครตอบ ไม่ ทุกข้อในใบสมัคร DS160 ในส่วนของข้อมูลประวัติและความปลอดภัย “Security and background”

คุณสมบัติต่อไปนี้สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี และผู้สมัครเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี ที่สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีย์ได้

 1. มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรือ มีอายุ 80 ปีขึ้นไปในขณะที่สมัคร
 2. ต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่สมัคร
 3. มีสัญชาติไทยหรือพำนักอยู่ในประเทศไทย
 4. ไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐฯ นับตั้งแต่ที่ได้รับวีซ่าล่าสุด
 5. ไม่เคยถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา
 6. ตอบ ไม่ ทุกข้อในใบสมัคร DS160 ในส่วนของข้อมูลประวัติและความปลอดภัย “Security and background”

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปี

 • คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งท่านจะต้องมีวีซ่าประเภท B1/B2 (ธุรกิจ/ท่องเที่ยว) ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องไม่เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรที่อเมริกา หรือถือ green card หรือถือสัญชาติอเมริกัน

ถ้าคุณผ่านคุณสมบัติตามที่บอกไว้ด้านบน คุณสามารถยื่นขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีย์ได้ มาดูกันต่อเลยสำหรับขั้นตอนในการยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีย์

 

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีย์

 1. ยื่นคำร้อง DS160 ทางออนไลน์ โดยต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง กดยื่นออนไลน์แล้วปริ้นส์ตัวใบสมัคร พร้อมใบยืนยันการสมัครออกมา (ในกรณีที่ยังไม่อยากกดยื่นออนไลน์ หรือยังไม่มีเวลากรอกให้เสร็จในทีเดียว ให้จดเลขโค้ด 10 ตัว และsecurity answer ให้ครบถ้วน เพื่อที่จะได้ล็อกอินเข้าระบบไปกรอกต่อได้ในภายหลัง หรือจะข้ามไปทำขั้นตอนที่สองก่อนก็ได้ แล้วค่อยมากดยื่นใบสมัครออนไลน์ทีหลัง) ใบสมัครที่ปริ้นส์ออกมาให้เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นไม่ต้องยื่นเข้าสถานทูต เพื่อให้ทราบว่าเราได้ยื่นข้อมูลอะไรไปให้สถานทูตบ้าง เพราะถ้าเราไม่ปริ้นส์ออกมา ณ วันที่เรากดยื่นใบสมัคร ระบบจะไม่สามารถให้เราปริ้นส์ได้อีกในภายหลัง เพราะฉะนั้นให้ปริ้นส์ออกมาเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลของเราเอง ส่วนใบยืนยันการสมัครต้องยื่นเข้าสถานทูตด้วย
ใบยืนยันการสมัครDS160
ใบยืนยันการสมัครDS160

 

ใบสมัคร DS160
ใบสมัคร DS160

2. สร้างแอคเคาท์ใบสมัคร หรือโปรไฟล์ เพื่อทำจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า 160$ หรือเรทปัจจุบัน 6,660 บาท โดยเข้าไปทำได้จากลิงค์นี้เลยนะ

    https://portal.ustraveldocs.com/?language=Thai&country=Thailand

    เมื่อทำจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้วให้รอวันทำการรุ่งขึ้นเพื่อทำขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

3. เข้าแอคเคาท์ หรือโปรไฟล์ที่ได้สร้างไว้ในขั้นตอนที่2 และปริ้นส์เอกสารที่เรียกว่า  Interview Waiver Confirmation Letter หน้าตาเอกสารตามนี้นะ

 

Interview Waiver Confirmation Letter
Interview Waiver Confirmation Letter

 

4. ส่งเอกสารเข้าสถานทูต โดยต้องไปยื่นเอกสารที่ไปรษณีย์ไทย

สาขาในกรุงเทพฯ คลิกที่นี่  https://ustraveldocs.com/th/BangkokAndSuburb.pdf

สาขาต่างจังหวัด คลิกที่นี่ https://ustraveldocs.com/th/AllOtherAreasnew.pdf

5. รอผล 15 วันทำการ ทางสถานทูตจะส่งหนังสือเดินทางพร้อมหน้าวีซ่าท่องเที่ยวมาให้ที่บ้านทางไปรษณีย์EMS ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ใน  โปรไฟล์

 

เอกสารที่ต้องใช้ขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาทางไปรษณีย์

 1. แบบฟอร์มยืนยันการขอยื่นวีซ่าทางไปรษณีย์ที่มี UID และ QR code
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน เช็คดูให้แน่ใจว่ามีหน้าว่างเหลืออยู่อย่างน้อย 2 หน้าเพื่อสถานทูตสามารถติดหน้าวีซ่าให้ได้
 3. หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ที่ยังไม่หมดอายุหรือหมดอายุไปแล้วไม่เกิน 4 ปี (ในกรณีที่หน้าวีซ่าไม่ได้อยู่ในเล่มปัจจุบัน)
 4. แบบฟอร์มยืนยันการสมัคร DS160 ที่มีแถบบาร์โค้ด หรือใบยืนยันการสมัคร (เอกสารตามที่อธิบายไว้ในข้อ 1 ในหัวข้อขั้นตอนการสมัคร)
 5. รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 2×2 นิ้ว รูปสี พื้นหลังสีขาว เปิดหน้าเปิดหู ห้ามใส่หมวก ห้ามใส่แว่นตา
 6. ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล พร้อมฉบับแปล ในกรณีที่หน้าวีซ่าเดิมปรากฎชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับชื่อหรือนามสกุลปัจจุบัน

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครเด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปี

 • สำเนาใบเกิด หรือเอกสารรับรองบุตรตามกฎหมาย พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • สำเนาหน้าวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาที่ยังไม่หมดอายุ ของบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (หากมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ

 

บริการของเรา

บริการที่คุณจะได้รับ

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติว่าสามารถยื่นทางไปรษณีย์ได้
 2. ส่งลิสเอกสารที่ต้องใช้ตามเคส
 3. กรอกใบสมัครออนไลน์ ยื่นออนไลน์
 4. สร้างแอคเคาท์ หรือโปรไฟล์
 5. จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า
 6. แปลเอกสาร ที่จำเป็นต้องแปล
 7. จัดแพ็คเกจเอกสาร พร้อมยื่นเข้าสถานทูต
 8. ส่งเอกสารทั้งหมดเข้าสถานทูต
 9. เช็คสถานะ หรือติดตามผลวีซ่าจนกว่าจะได้รับวีซ่า

ถ้าคุณกำลังสนใจยื่นขอวีซ่าอเมริกาทางไปรษณีย์ แต่ไม่แน่ใจในขั้นตอนการสมัครหรือไม่มีเวลาที่จะจัดการด้วยตัวเอง สามารถติดต่อบริษัทบาเบลวีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น มาได้ เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ทั้งหมดตลอดขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าการสมัครนั้นถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมอำนวยความสะดวกให้คุณ ด้วยการบริการระดับมืออาชีพ ติดต่อเราได้เลยค่ะ

 

บทความเขียนและเรียบเรียงโดย

ชญานิศ ศรีน้อย

หัวหน้าแผนกงานวีซ่า